زمان ثبت نام آنلاین همایش بزرگ راز موفقیت به پایان رسیده است

ضمن تشکر از شما، زمان ثبت نام آنلاین همایش بزرگ راز موفقیت به پایان رسیده است.

در صورتی که شما هنوز تمایل به شرکت در همایش را دارید می توانید با حضور راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل برگزاری همایش - سالن فیض دانشگاه کاشان - اقدام به ثبت نام حضوری کنید.

هزینه ثبت نام حضوری در همایش مبلغ 54000 تومان می باشد.